[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Áp dụng

[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

Test

Áp dụng

[GOLDEN DATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN DATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO

Áp dụng

[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Áp dụng

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer
[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer

Áp dụng

[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY
[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY

Áp dụng

[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[SOMANG – TUYỂN DỤNG] 60 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER
[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC

Áp dụng

[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]
[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF
[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF

Áp dụng

[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER
[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER

Áp dụng

[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH
[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

Áp dụng

[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ

Áp dụng

[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT
[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT

Áp dụng

[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF
[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Áp dụng

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG

Áp dụng

[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Áp dụng

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Áp dụng

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG

Áp dụng

[CHANS VINA –  CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO
[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH  & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ

Áp dụng

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE

Áp dụng

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.
[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER
[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER

Áp dụng

[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY
[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY

Áp dụng

[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Áp dụng

[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ
[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ
[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG
[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] PLANNING STAFF
[AIRSPEED] PLANNING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ

Áp dụng

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA
[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA

Áp dụng

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Áp dụng

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Áp dụng

[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH
[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH

Áp dụng

[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN
[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN

Áp dụng

[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI] CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI] CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Áp dụng

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHAN VIEN KY THUAT
[NPF] NHAN VIEN KY THUAT

Áp dụng

[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] THỦ KHO
[NPF] THỦ KHO

Áp dụng

[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT
[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2
[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Áp dụng

[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO
[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG
[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT
[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT

Áp dụng

[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN
[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN

Áp dụng

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[PLAIGE - TUYỂN DỤNG]  NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật

Áp dụng

[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Áp dụng

[GO GO] QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
[KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Áp dụng

[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[ITS] KẾ TOÁN KHO
[ITS] KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Áp dụng

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Áp dụng

[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO
[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA -  TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7

Áp dụng

[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG

Áp dụng

[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH
[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH

Áp dụng

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ

Áp dụng

[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)

Áp dụng

[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ

Áp dụng

[GOLDEN GATE]  5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da
[GOLDEN GATE] 5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da

Áp dụng

[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT
[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Áp dụng

[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)
[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY
[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[MIYOUNG  –  CẦN TUYỂN]  05 NAM NỮ CÔNG NHÂN
[MIYOUNG – CẦN TUYỂN] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY
[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT

Áp dụng

[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] THỦ KHO
[LEE&KIM] THỦ KHO

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp

Áp dụng

[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO
[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SEMITEC] NAM NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NAM NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ

Áp dụng

[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[DONATA] LOGISCTICS STAFF
[DONATA] LOGISCTICS STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO
[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO

Áp dụng

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER
[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER

Áp dụng

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy

Áp dụng

[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY
[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Áp dụng

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Áp dụng

[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH
[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ
[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng
[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]

Áp dụng

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN; 50 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH; 02 NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN; 50 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH; 02 NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Áp dụng

[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH
[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)
[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT
[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

Áp dụng

[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ
[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN
[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[ITL] CÔNG NHÂN
[ITL] CÔNG NHÂN

Áp dụng

[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)

Áp dụng

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO
[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ
[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ

Áp dụng

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Áp dụng

[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN
[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN; 50 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH; 02 NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN; 50 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH; 02 NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING
[AIRSPEED] PURCHASING

Áp dụng

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EXEL PLASTECH - RECRUITMENT] SALES ASSISTANT (8M - 10M/month)
[EXEL PLASTECH - RECRUITMENT] SALES ASSISTANT (8M - 10M/month)

Áp dụng

[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Áp dụng

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI

Áp dụng

[SANEI] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[SANEI] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[SOMANG VINA - Ngành nghề: MAY MẶC] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[SOMANG VINA - Ngành nghề: MAY MẶC] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[YUMOTO VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KIỂM TRA
[YUMOTO VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KIỂM TRA

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ THUẬT VIÊN
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ THUẬT VIÊN

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Áp dụng

[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (Thông & phiên dịch cho Chủ Quản)
[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (Thông & phiên dịch cho Chủ Quản)

Áp dụng

[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT
[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA/QC; Nhân viên điện; Quản lý sản xuất
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA/QC; Nhân viên điện; Quản lý sản xuất

Áp dụng

[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN
[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN

Áp dụng

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[TIẾN PHÁT] CÔNG NHÂN + NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[TIẾN PHÁT] CÔNG NHÂN + NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG + XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG + XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Áp dụng

[Agency Assist - DN mới KZN 03] TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)
[Agency Assist - DN mới KZN 03] TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[DAGEONG - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ KHO
[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ KHO

Áp dụng

[AONE TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[AONE TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC
[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC

Áp dụng

[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SANKEN] NHÂN VIÊN THI CÔNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ

Áp dụng

[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng
[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA –  TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT
[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)

Áp dụng

[SANGSHIN] 20 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] 20 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG

Áp dụng

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG

Áp dụng

[KASH FINE FOOD –CẦN TUYỂN] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[KASH FINE FOOD –CẦN TUYỂN] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

Test

Áp dụng

[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ
[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Áp dụng

[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO
[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN

Áp dụng

[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Áp dụng

[KASH FINE FOOD –  CẦN TUYỂN] 02 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE

Áp dụng

TRỢ LÝ KINH DOANH
TRỢ LÝ KINH DOANH

Áp dụng

Test

Áp dụng