[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[GOLDEN DATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN DATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO

Áp dụng

[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Áp dụng

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer
[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer

Áp dụng

[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY
[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY

Áp dụng

[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[SOMANG – TUYỂN DỤNG] 60 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER
[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC

Áp dụng

[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]
[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF
[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF

Áp dụng

[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER
[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER

Áp dụng

[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH
[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

Áp dụng

[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ

Áp dụng

[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT
[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT

Áp dụng

[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF
[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG

Áp dụng