Đây là công cụ giúp các Doanh nghiệp sản xuất ngành Công nghiệp phụ trợ, F&B, Thời trang, Bao bì... và các nhà cung cấp liên quan có thể đăng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm Và kết nối kinh doanh trực tuyến.