Bộ phận kinh doanh

Shirakawa Satoko (Ms.)

Shirakawa Satoko (Ms.)

Đại Diện Thương Mại tại Nhật Bản·
[Japanese]
 
LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Phó Giám đốc Kinh doanh
  [Japanese]
 0913 716 728
 phu.lhv@kizuna.vn 

DƯƠNG QUANG PHÚC ( MR.)

DƯƠNG QUANG PHÚC ( MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
(Tiếng Việt/Tiếng Anh)
Nguyễn Thị Thu Hằng (MS.)

Nguyễn Thị Thu Hằng (MS.)

Trưởng bộ phận kinh doanh
   [Korean]
0888 399 878
hang.ntt@kizuna.vn

Bộ phận tuyển dụng

KIZUNA JV CORPORATION

Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

0272 3900 191

info@kizuna.vn


Gửi e-mail cho chúng tôi