Bộ phận kinh doanh

Shirakawa Satoko (Ms.)

Shirakawa Satoko (Ms.)

Giám đốc Kinh doanh
[Japanese]
 
Nam Kyoung Wan (Mr.)

Nam Kyoung Wan (Mr.)

Giám đốc Kinh doanh
[Korean]
Hà Tuấn Lộc (Mr.)

Hà Tuấn Lộc (Mr.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[English/Vietnamese]
 
LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[Japanese]
 

Bộ phận tiếp thị

Bộ phận tuyển dụng

KIZUNA JV CORPORATION

 Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam

0272 3900 191

info@kizuna.vn


 

Gửi e-mail cho chúng tôi