Bộ phận kinh doanh

Shirakawa Satoko (Ms.)

Shirakawa Satoko (Ms.)

Đại Diện Thương Mại tại Nhật Bản·
[Japanese]
 
Nam Kyoung Wan (Mr.)

Nam Kyoung Wan (Mr.)

Phó Tổng Giám Đốc ( Phát Triển Kinh Doanh)
[Korean]
LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[Japanese]
 
PHẠM TRẦN THOẠI YẾN ( MS.)

PHẠM TRẦN THOẠI YẾN ( MS.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh - Tiếp thị
[English/ Korean]
: 083-277-3456
: yen.ptt@kizuna.vn 
DƯƠNG QUANG PHÚC ( MR.)

DƯƠNG QUANG PHÚC ( MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[Vietnamese/English]

Bộ phận tuyển dụng

KIZUNA JV CORPORATION

 Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam

0272 3900 191

sales@kizuna.vn 


Gửi e-mail cho chúng tôi