Bộ phận kinh doanh

Shirakawa Satoko (Ms.)

Shirakawa Satoko (Ms.)

Đại Diện Thương Mại tại Nhật Bản·
(Tiếng Nhật)
 
LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Phó Giám đốc Kinh doanh
  (Tiếng Nhật)
 0913 716 728
 phu.lhv@kizuna.vn 

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
(Tiếng Việt/Tiếng Anh)
Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Chuyên viên Kinh doanh
   (Tiếng Hàn)
 0913 715 500
 thanh.dtt@kizuna.vn

Bộ phận tuyển dụng

KIZUNA JV CORPORATION

Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

0272 3900 191

info@kizuna.vn

Gửi e-mail cho chúng tôi