Bộ phận kinh doanh

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Phó Giám đốc Kinh doanh
  (Tiếng Nhật)
 0913 716 728
 phu.lhv@kizuna.vn 

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
(Tiếng Việt/Tiếng Anh)
Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Chuyên viên Kinh doanh
   (Tiếng Hàn)
 0913 715 500
 thanh.dtt@kizuna.vn

Bộ phận tuyển dụng

KIZUNA JV CORPORATION

Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

0272 3900 191

info@kizuna.vn

Gửi e-mail cho chúng tôi