Bộ phận kinh doanh

Shirakawa Satoko (Ms.)

Shirakawa Satoko (Ms.)

Giám đốc Kinh doanh
[Japanese]
Nam Kyoung Wan (Mr.)

Nam Kyoung Wan (Mr.)

Giám đốc Kinh doanh
[Korean]
Hoàng Đức Hiếu (Mr.)

Hoàng Đức Hiếu (Mr.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[English/Vietnamese]
LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[Japanese]
VÕ THỊ KIM DIỆU (MRS.)

VÕ THỊ KIM DIỆU (MRS.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
[Chinese]

Bộ phận tiếp thị

0888 258 678

mkt@kizuna.vn

Bộ phận tuyển dụng

0917 716 890

jobs@kizuna.vn

KIZUNA JV CORPORATION

Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim Commune, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam

0913 716 703

info@kizuna.vn 

Gửi e-mail cho chúng tôi