Bộ phận kinh doanh

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

LÊ HOÀNG VĨNH PHÚ (MR.)

Phó Giám đốc Kinh doanh
  (Tiếng Nhật)
 0913 716 728
 phu.lhv@kizuna.vn 
Linkedin Phú Lê

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

DƯƠNG QUANG PHÚC (MR.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
(Tiếng Việt/Tiếng Anh)
 0913 716 703
 phuc.dq@kizuna.vn
Linkedin Ethan Phúc Dương
Mincheol Jeong (Mr.)

Mincheol Jeong (Mr.)

Trưởng bộ phận Kinh doanh
   (Tiếng Hàn)
0355 471 731
 jeong.mc@kizuna.vn
Linkedin Mincheol Jeong

Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Đỗ Thị Trang Thanh (Ms.)

Chuyên viên Kinh doanh
   (Tiếng Hàn)
 0913 715 500
 thanh.dtt@kizuna.vn
Linkedin Thanh Do

 

BỘ PHẬN TIẾP THỊ

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG

KIZUNA JV CORPORATION

Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

0272 3900 191

info@kizuna.vn

Gửi e-mail cho chúng tôi