[ITL - RECRUITMENT] Customer Service Staff in Long An (Shuttled At Dist.7)

20/05/2024 16:06, Nhà đầu tư tuyển dụng


[ITL - RECRUITMENT] Customer Service Staff in Long An (Shuttled At Dist.7)

 
*** WORK PLACE: Kizuna Service Workshop Area, Lot K, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc District, Long An Province - we have shuttle bus at District 7, HCMC to transport every working day (about 20 - 30 minutes from Dist. 7, HCMC to office in Long An)
*** NƠI LÀM VIỆC: Khu Xưởng Dịch Vụ Kizuna, Lô K, Khu Công Nghiệp Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An - chúng tôi có xe đưa đón tại Quận 7, TP.HCM để vận chuyển mỗi ngày làm việc (cách Quận 7 khoảng 20 - 30 phút từ Q7, TP HCM đến văn phòng Long An)
 
*** Job Description:
- Receive orders and work with customers
- Monitor order status and delivery to customers
- Receive and resolve complaints
- Check selling price, check debt before delivery
- Email and call customers to update information for the factory
*** Mô tả công việc:
- Nhận đơn hàng và trao đổi làm việc với khách hàng
- Theo dõi tình trạng đơn, giao hàng cho khách
- Nhận và giải quyết khiếu nại
- Kiểm tra giá bán, kiểm tra công nợ trước khi giao hàng
- Email và gọi điện khách hàng cập nhập thông tin cho nhà máy
Job Requirement
 
*** Job Requirement:
- University Graduate or relevant qualification
- Relevant experience will consider preferable
- Experience in Printing Factory will consider preferable Or other export Factory experience
- Language Read/Write/Speak: English
- Computer skill: MS office
*** Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế
- Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy in ấn hoặc nhà máy xuất khẩu là một lợi thế
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Nói - Đọc - Viết)
- Vi tính văn phòng
 
*** Additional Terms:
- Food allowance
- Transportation (factory shuttle)
- Free Related Job Training
- KPI bonus
- Long service bonus
*** Điều khoản bổ sung:
- Trợ cấp tiền ăn
- Vận chuyển (đưa đón nhà máy)
- Đào tạo công việc liên quan miễn phí
- Thưởng KPI
- Tiền thưởng thâm niên
 
CONTACT: Ms. Alva Truong - 096 296 1535 - alva.truong@itl-group.com.vn