CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THỦ KHO (WAREHOUSE SUP)

12/09/2023 11:59, Nhà đầu tư tuyển dụng


CÔNG TY TNHH MTV International

Trimmings & Labels (Việt Nam)

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT TEM NHÃN

TUYỂN DỤNG:

NHÂN VIÊN THỦ KHO (WAREHOUSE SUP)

CÔNG VIỆC:
• Thực hiện và kiểm soát toàn bộ việc xuất, nhập kho nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm theo đúng qui định; đúng, đủ số lượng; đúng thời gian.
• Cập nhật số liệu xuất nhập vào hệ thống
• Cập nhật và đảm bảo số lượng tồn kho trên hệ thống chính xác
• Thực hiện việc sắp xếp không gian kho đúng qui định, khoa học, hợp lý để đảm bảo việc bảo quản hàng hoá, thuận tiện lưu chuyển, nhập trước-xuất trước và các yêu cầu PCCC
• Phối hợp tổ chức, thực hiện việc kiểm kê định kỳ và đột xuất
• Tổng hợp số liệu, lập báo cáo định kỳ hay khi có yêu cầu
• Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý hàng tồn kho, quá hạn
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định PCCC, an toàn lao động
• Phân công, hướng dẫn, giám sát công việc nhân viên kho
• Sử dụng, bảo quản các máy móc, thiết bị của bộ phận
• Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
 
CHẾ ĐỘ:
- Thu nhập: thỏa thuận
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty
 
YÊU CẦU:
- Nam nữ trên 22 tuổi
- Tốt nghiệp Trung Học, Cao đẳng trở lên
- Nói và viết tiếng anh cơ bản
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (C Hương) - (SĐT) 0975633240 ; Email:hana.phan@itl-group.com.vn
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C2, Kizuna1, Lô K, KCN Tân kim