Đây là công cụ giúp Nhà Đầu tư xem xét lựa chọn Không gian xưởng sản xuất phù hợp với nhu cầu sử dụng (Thời gian dự kiến bắt đầu sản xuất, Thời gian sử dụng xưởng, Quy mô diện tích, Vị trí trong khu nhà xưởng KIZUNA, Hướng cửa xưởng...) và dự trù ngân sách Thuê xưởng.