Điền thông tin thuê nhà xưởng

Chọn khu nhà xưởng

Khu Kizuna 1 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 1
Khu Kizuna 2 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 2
Khu Kizuna 3 Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 3
Khu Kizuna 3 Mở Rộng Khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA 3 Mở Rộng
img-top
img-bottom
image
CƠ HỘI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ TẠI TPHCM
Vui lòng điền đầy đủ thông tin.
Mã vùng
Nhu cầu liên hệ
Diện tích xưởng dự tính
close button
close button