KINH TẾ

12308/16/2016 17:00, TIN TỨC
[KINH TẾ] Tình hình thu hút đầu tư nửa đầu năm 2016
Nửa đầu năm 2016, tổng vốn FDI đăng ký đã tăng lên hơn 11 tỉ USD, tăng khoảng 105.4% so với cùng kỳ năm 2015

 

12303/04/2015 17:00, TIN TỨC
Vấn đề giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường khi đầu tư vào Việt Nam
Một trong những vấn đề mà hầu hết các nhà đầu tư vào Việt Nam phải quan tâm là sự cân bằng giữa tăng trưởng...

 

12306/16/2015 17:00, TIN TỨC
TPP - Cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp ước về đầu tư và các quy định áp dụng trong khu...

 

12303/03/2015 07:00, TIN TỨC
Xu hướng đầu tư ngành may mặc tại Việt Nam
Trong những năm qua, sản phẩm may mặc đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Theo...

 

123, TIN TỨC
Tổng kết tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...