Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

1/ Mã dịch vụ: NS-09C

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể
3/ Chi tiết:

Tư vấn và thực hiện soạn thảo và đăng ký thỏa ước lao động tập thể, sau đó đăng ký với Cơ quan nhà nước.

Ghi chú: Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ