Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn] Hỗ trợ hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở

1/ Mã dịch vụ: NS-09A

2/ Mục đích: Giúp khách hàng hiểu về các thủ tục và biểu mẫu đăng ký thành lập công đoàn cơ sở.

[Tư vấn] Hỗ trợ hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở
3/ Chi tiết:

- Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thành lập công đoàn cơ sở
- Hỗ trợ tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở lần đầu tiên (phối hợp nhiều doanh nghiệp tổ chức cùng lúc)
- Hướng dẫn Ban chấp hành cơ sở của doanh nghiệp khách hàng tự soạn thảo Quy chế hoạt động, Quy chế thu chi và Thỏa ước lao động tập thể theo luật định.

Ghi chú:
- KIZUNA chỉ hướng dẫn trình tự thủ tục và các biểu mẫu do cơ quan nhà nước ban hành, không bao gồm kiểm tra các hồ sơ trong quá trình khách hàng tự thực hiện thủ tục
- Khách hàng tự soạn thảo và tự đi nộp hồ sơ đăng ký