Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn] Xử lý tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động

1/ Mã dịch vụ: NS-11A

2/ Mục đích: Cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng liên quan đến việc tranh chấp lao động. Khách hàng tự thực hiện xử lý.

[Tư vấn] Xử lý tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động
3/ Chi tiết:

- Tìm hiểu các thông tin liên quan vụ việc tranh chấp lao động
- Phân tích tình trạng hiện tại (mức độ nghiêm trọng)
- Tư vấn các giải pháp khắc phục, ưu điểm và hạn chế của từng giải pháp
- Phân tích nguyên nhân, tư vấn các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong tương lai

Với tư vấn của KIZUNA, khách hàng có thể cân nhắc các giải pháp phù hợp trước khi thực hiện.