Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn] Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu theo luật định

1/ Mã dịch vụ: NS-02

2/ Mục đích: [Tư vấn] Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu theo luật định

[Tư vấn] Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu theo luật định
3/ Chi tiết:

Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu:
- Quy chế lương và thang bảng lương
- Nội quy lao động
- Đăng ký lao động ban đầu
- Đăng ký mã doanh nghiệp lần đầu tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Ghi chú:
- KIZUNA chỉ hướng dẫn trình tự thủ tục và các biểu mẫu do cơ quan nhà nước ban hành, không bao gồm kiểm tra các hồ sơ trong quá trình khách hàng tự thực hiện thủ tục
- Khách hàng tự soạn thảo và tự đi nộp hồ sơ đăng ký