Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

[Thực hiện] Xử lý tranh chấp lao động

1/ Mã dịch vụ: NS-11B

2/ Mục đích: Thực hiện xử lý tranh chấp lao động thay cho khách hàng khi khách hàng không có người đủ khả năng xử lý

[Thực hiện] Xử lý tranh chấp lao động
3/ Chi tiết:

- Đại diện doanh nghiệp đi đàm phán với người lao động, cơ quan quản lý lao động (nếu có) để giải quyết vụ việc tranh chấp

Ghi chú:
- Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ
- Chỉ thực hiện khi Doanh nghiệp ủy quyền yêu cầu KIZUNA đại diện xử lý
- Không bao gồm trường hợp việc tranh chấp lao động được đưa ra tòa án xử lý.