Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng cơ cấu tổ chức

1/ Mã dịch vụ: NS-01B

2/ Mục đích: Dành cho các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống quản trị nhân sự. 

[Tư vấn & Thực hiện]  Xây dựng cơ cấu tổ chức
3/ Chi tiết:

Dành cho các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống quản trị nhân sự.

KIZUNA sẽ tư vấn: Gợi ý sơ đồ tổ chức công ty, các phòng ban, các vị trí cần thiết, và các việc liên quan

KIZUNA thực hiện:
1. Soạn thảo cơ cấu tổ chức phù hợp nhu cầu hoạt động kinh doanh
2. Soạn thảo chức năng nhiệm vụ phòng ban
3. Soạn thảo bản MTCV các vị trí ban đầu (<= 10 vị trí)

Ghi chú: Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ