Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

1/ Mã dịch vụ: NS-04

2/ Mục đích: Cung cấp các thông tin cần thiết, giúp Doanh nghiệp xây dựng chính sách nhân sự cạnh tranh để Doanh nghiệp có thể tuyển dụng thành công

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)
3/ Chi tiết:

Phạm vi & chi tiết tư vấn theo tài liệu "TƯ VẤN TUYỂN DỤNG" - Doanh nghiệp có thể tham khảo khi có nhu cầu.