Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

GIA HẠN|CẤP LẠI Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài (THỰC HIỆN)

1/ Mã dịch vụ: NS-13B

2/ Mục đích: Hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký Gia hạn/Cấp lại Giấy phép Lao Động cho người nước ngoài

GIA HẠN|CẤP LẠI Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài (THỰC HIỆN)
3/ Chi tiết:

Gia hạn/ Cấp lại
KIZUNA có thể hỗ trợ thay mặt khách hàng đi nộp hồ sơ để được Gia hạn/Cấp lại hoặc Điều chỉnh thông tin giấy phép lao động cho người nước ngoài khi người lao động nước ngoài cần cấp lại (mất, hư hỏng), cấp đổi, gia hạn (do hết hạn) giấy phép lao động hoặc điều chỉnh thông tin hộ chiếu