Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

Đăng ký cấp Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài

1/ Mã dịch vụ: NS-13A

2/ Mục đích: [Thực hiện]Đăng ký cấp Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài phải xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đăng ký cấp Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài
3/ Chi tiết:

 

Cấp phép lần đầu:
KIZUNA sẽ hỗ trợ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài.