Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

[Tư vấn] Các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động (Trong quá trình hoạt động)

1/ Mã dịch vụ: NS-10

2/ Mục đích: Giúp khách hàng hiểu rõ về luật lao động để xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự của Doanh nghiệp

[Tư vấn] Các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động (Trong quá trình hoạt động)
3/ Chi tiết:

- Cung cấp quy định pháp luật lao động Vietnam liên quan
- Tư vấn giải pháp nhằm giải quyết vấn đề về nhân sự của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn giải pháp phù hợp và triển khai thực hiện