Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn] Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức

1/ Mã dịch vụ: NS-01A

2/ Mục đích: Dành cho các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống quản trị nhân sự. Kizuna sẽ tư vấn: Gợi ý sơ đồ tổ chức công ty, các phòng ban, các vị trí cần thiết

[Tư vấn]  Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức
3/ Chi tiết:

Dành cho các Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống quản trị nhân sự.

Cung cấp tư vấn về cơ cấu tổ chức phù hợp, chức năng của bộ phận, các vị trí quan trọng & cần thiết, kế hoạch nhân sự phù hợp và các nội dung liên quan khác.