Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký quy chế và thang bảng lương lần đầu

1/ Mã dịch vụ: NS-03

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng thực hiện việc xây dựng, đăng ký quy chế và thang bảng lương lần đầu nếu doanh nghiệp không thể tự thực hiện

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký quy chế và thang bảng lương lần đầu
3/ Chi tiết:

Trước khi tuyển dụng lao động, Doanh nghiệp phải xây dựng quy chế và thang bảng lương của công ty trình lên LAEZA để được xem xét chấp thuận theo quy định của pháp luật về tiền lương.

KIZUNA thực hiện:
- Tư vấn, soạn thảo Quy chế lương thưởng và thang bảng lương (bao gồm cơ cấu lương và chính sách thưởng)
- Nộp hồ sơ đăng ký và nhận được quyết định phê duyệt từ LAEZA

Ghi chú: Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ