Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

[Tư vấn & Thực hiện] Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu theo luật định

1/ Mã dịch vụ: NS-03

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng hiểu về các thủ tục và biểu mẫu đăng ký các thủ tục nhân sự ban đầu theo luật định. Khách hàng tự thực hiện các thủ tục.

[Tư vấn & Thực hiện] Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu theo luật định
3/ Chi tiết:

Hướng dẫn các thủ tục pháp lý nhân sự ban đầu:
- Quy chế lương và thang bảng lương
- Nội quy lao động
- Đăng ký lao động ban đầu
- Đăng ký mã doanh nghiệp lần đầu tham gia BHXH, BHYT, BHTN