Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động lần đầu

1/ Mã dịch vụ: NS-07

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng thực hiện việc xây dựng và đăng ký Nội quy lao động lần đầu nếu doanh nghiệp không thể tự thực hiện.

[Tư vấn & Thực hiện] Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động lần đầu
3/ Chi tiết:

Khi bắt đầu sản xuất, Doanh nghiệp phải ban hành bản nội quy lao động cho công ty theo luật và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp về lao động.

KIZUNA thực hiện:
- Tư vấn, soạn thảo Nội quy lao động
- Thực hiện các thủ tục đăng ký Nội quy lao động và nhận được quyết định phê duyệt từ LAEZA

Ghi chú: Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ