Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] Thành lập công đoàn

1/ Mã dịch vụ: NS-09B

2/ Mục đích: Hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở nếu doanh nghiệp không tự thực hiện được

[Tư vấn & Thực hiện] Thành lập công đoàn
3/ Chi tiết:

Hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở, đăng ký với Cơ quan nhà nước, bao gồm:
- Thực hiện thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
- Hồ sơ thành lập
- Quy chế hoạt động
- Quy chế thu chi
- Con dấu Công đoàn

Ghi chú:
- Không bao gồm mở tài khoản ngân hàng
- Thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày bắt đầu dịch vụ