Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] 'Quản lý nghiệp vụ nhân sự hàng ngày

1/ Mã dịch vụ: NS-08

2/ Mục đích: Thực hiện thay cho nhân viên phụ trách nhân sự của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và nhanh chóng.Kizuna sẽ bàn giao và hướng dẫn lại (nếu cần thiết) cho người phụ trách nhân sự của khách hàng sau khi kết thúc dịch vụ

[Tư vấn & Thực hiện] 'Quản lý nghiệp vụ nhân sự hàng ngày
3/ Chi tiết:

Trong giai đoạn 6 tháng đầu hoạt động, trong trường hợp Doanh nghiệp chưa có nhân viên phụ trách các nghiệp vụ nhân sự hàng ngày, Kizuna sẽ hỗ trợ thực hiện:
- Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ giấy và file mềm)
- Soạn thảo HĐ thử việc, HĐLĐ cho nhân sự mới, QĐ nghỉ việc (không bao gồm giải quyết tranh chấp lao động)
- Tính lương (đến 10 nhân viên), BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN tạm tính hàng tháng (Doanh nghiệp tự thực hiện việc thanh toán lương)
- Các báo cáo tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN, các thủ tục giải quyết trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN