Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

[Tư vấn & Thực hiện] Đăng ký lao động ban đầu

1/ Mã dịch vụ: NS-05

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng thực hiện việc đăng ký lao động ban đầu nếu doanh nghiệp không thể tự thực hiện.

[Tư vấn & Thực hiện] Đăng ký lao động ban đầu
3/ Chi tiết:

Doanh nghiệp cần phải thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước thông tin lao động ban đầu.

KIZUNA thực hiện:
- Soạn thảo hồ sơ đăng ký lao động ban đầu
- Nộp và nhận được quyết định phê duyệt từ LAEZA

Ghi chú:
- Thời hạn: Doanh ngiệp có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan nhà nước trong vòng 6 tháng kể từ khi đi vào hoạt động.
- Thời gian thực hiện dịch vụ là trong vòng 1 tháng kể từ khi ký Hợp Đồng Lao động đầu tiên..
- Sau khi KIZUNA hoàn tất dịch vụ hỗ trợ, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện báo cáo Lao động định kỳ tiếp theo.(định kỳ 6 tháng)