Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

[Tư vấn] Tuyển dụng lao động

1/ Mã dịch vụ: NS-05

2/ Mục đích: Cung cấp các thông tin cần thiết, giúp Doanh nghiệp xây dựng chính sách nhân sự cạnh tranh để Doanh nghiệp có thể tuyển dụng thành công

[Tư vấn] Tuyển dụng lao động
3/ Chi tiết:

Phạm vi & chi tiết tư vấn theo tài liệu "TƯ VẤN TUYỂN DỤNG" - Doanh nghiệp có thể tham khảo khi có nhu cầu.