Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký thẻ tạm trú

Đăng ký thẻ tạm trú

Mã dịch vụ: NS-14A

Làm thẻ tạm trú dài hạn cho Visa DN (THỰC HIỆN)

1/ Mã dịch vụ: NS-14B

2/ Mục đích: Đăng ký giấy tạm trú dài hạn cho người nước ngoài - Người nước ngoài đã có giấy phép lao động -> Có thể đăng ký để nhận thẻ tạm trú dài hạn như giấy phép lao động. - Công dân nước ngoài đã có giấy phép lao động, quy định tại Điều 172 của Luật Lao động năm 2012 -> có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn của Giấy phép lao động hoặc tối đa 5 năm *Trong thời hạn của thẻ tạm trú, người nước ngoài không cần xin Visa để nhập cảnh Việt Nam.

Làm thẻ tạm trú dài hạn cho Visa DN (THỰC HIỆN)
3/ Chi tiết:

Làm thẻ tạm trú dài hạn cho Visa DN

- KIZUNA có thể hỗ trợ thay mặt khách hàng đi nộp hồ sơ để xin thẻ tạm trú dài hạn.