Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Tư vấn tuyển dụng (TƯ VẤN)

Mã dịch vụ: NS-04

Đăng ký giấy tạm trú dài hạn cho người nước ngoài (THỰC HIỆN)

1/ Mã dịch vụ: NS-14A

2/ Mục đích: [Thực hiện]'Đăng ký giấy tạm trú dài hạn cho người nước ngoài - Người nước ngoài đã có giấy phép lao động -> Có thể đăng ký để nhận thẻ tạm trú dài hạn như giấy phép lao động. - Công dân nước ngoài đã có giấy phép lao động, quy định tại Điều 172 của Luật Lao động năm 2012 -> có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn của Giấy phép lao động hoặc tối đa 5 năm *Trong thời hạn của thẻ tạm trú, người nước ngoài không cần xin Visa để nhập cảnh Việt Nam.

Đăng ký giấy tạm trú dài hạn cho người nước ngoài (THỰC HIỆN)
3/ Chi tiết:

- Làm thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài có Visa LĐ, ĐT

- KIZUNA có thể hỗ trợ thay mặt khách hàng đi nộp hồ sơ để xin thẻ tạm trú dài hạn.