Đi sao y công chứng hồ sơ

Đi sao y công chứng hồ sơ

Mã dịch vụ: HC-03

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê xe nâng tay

Mã dịch vụ: HC-11

Cho thuê dịch vụ két sắt

Cho thuê dịch vụ két sắt

Mã dịch vụ: HC-12

Hành chính

Hành chính

Mã dịch vụ: HC-01

Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu

Mã dịch vụ: HC-07

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã dịch vụ: HC-08

Cho thuê văn phòng làm việc

Cho thuê văn phòng làm việc

Mã dịch vụ: HC-05

Cho thuê kho tự quản

Cho thuê kho tự quản

Mã dịch vụ: HC-09

Cho thuê xe nâng 2,5 tấn và 3,5 tấn bao gồm lái xe và dầu máy

1/ Mã dịch vụ: HC-10

2/ Mục đích: Hỗ trợ giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư mua hoặc thuê xe forklift bằng cách sử dụng tài nguyên chia sẻ khi sử dụng trong thời gian nhất định.

Cho thuê xe nâng 2,5 tấn và 3,5 tấn bao gồm lái xe và dầu máy
3/ Chi tiết:

- Thời gian phục vụ 8h hành chính
(Giờ hành chính: 8h00 - 17h00)

- Thời gian phục vụ ½ ngày hành chính (4h)
(Giờ hành chính: 8h00 - 17h00)

- Theo công việc không quá 30 phút

image image image