Cho thuê văn phòng làm việc

1/ Mã dịch vụ: HC-05

2/ Mục đích: Hỗ trợ doanh nghiệp để có thể thuê văn phòng với đầy đủ trang thiết bị cần thiết trong trường hợp khách hàng thiếu không gian làm việc cho khối văn phòng tại nhà xưởng.

Cho thuê văn phòng làm việc
3/ Chi tiết:

Cho thuê văn phòng làm việc với trang thiết bị như:
+ Máy điều hòa, chiếu sáng
+ Wifi / đường truyền tốc độ cao (lease line)

Ghi chú:
- Thời gian thuê tối thiểu là 6 tháng
- Không bao gồm chi phí thông tin liên lạc, phí photocopy, in ấn, điện