Cho thuê xe nâng tay

1/ Mã dịch vụ: HC-11

2/ Mục đích: Cho khách hàng thuê xe nâng tay trong thời gian nhất định

Cho thuê xe nâng tay
3/ Chi tiết:

Cho khách hàng thuê xe nâng tay, sử dụng bất cứ khi nào cần (24/7)