Đi sao y công chứng hồ sơ

1/ Mã dịch vụ: HC-03

2/ Mục đích: Hỗ trợ thay mặt khách hàng thực hiện việc công chứng hồ sơ tại UBND xã Tân Kim

Đi sao y công chứng hồ sơ
3/ Chi tiết:

Nhân viên KIZUNA đại diện Doanh nghiệp đi sao y công chứng hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân địa phương với số lượng theo yêu cầu

image image image