Đi sao y công chứng hồ sơ

Đi sao y công chứng hồ sơ

Mã dịch vụ: HC-03

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê xe nâng tay

Mã dịch vụ: HC-11

Cho thuê dịch vụ két sắt

Cho thuê dịch vụ két sắt

Mã dịch vụ: HC-12

Hành chính

Hành chính

Mã dịch vụ: HC-01

Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu

Mã dịch vụ: HC-07

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã dịch vụ: HC-08

Cho thuê văn phòng làm việc

Cho thuê văn phòng làm việc

Mã dịch vụ: HC-05

Cho thuê kho tự quản

Cho thuê kho tự quản

Mã dịch vụ: HC-09

Hỗ trợ xe đi cơ quan nhà nước

1/ Mã dịch vụ: HC-02

2/ Mục đích: Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí nhờ các tiện ích và tài nguyên được chia sẽ miễn phí.

Hỗ trợ xe đi cơ quan nhà nước
3/ Chi tiết:

- Định kỳ hàng tháng vào ngày 18 (trường hợp ngày 18 trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì sẽ là ngày làm việc trước liền kề), có 1 chuyến xe khởi hành từ KIZUNA đến Tân An, khách hàng có thể đăng ký đi cùng đến các cơ quan quản lý nhà nước tại Tân An.