Đi sao y công chứng hồ sơ

Đi sao y công chứng hồ sơ

Mã dịch vụ: HC-03

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê xe nâng tay

Mã dịch vụ: HC-11

Cho thuê dịch vụ két sắt

Cho thuê dịch vụ két sắt

Mã dịch vụ: HC-12

Hành chính

Hành chính

Mã dịch vụ: HC-01

Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu

Mã dịch vụ: HC-07

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã dịch vụ: HC-08

Cho thuê văn phòng làm việc

Cho thuê văn phòng làm việc

Mã dịch vụ: HC-05

Cho thuê kho tự quản

Cho thuê kho tự quản

Mã dịch vụ: HC-09

Hỗ trợ xe đi cơ quan nhà nước

1/ Mã dịch vụ: HC-02

2/ Mục đích: Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí nhờ các tiện ích và tài nguyên được chia sẽ miễn phí.

Hỗ trợ xe đi cơ quan nhà nước
3/ Chi tiết:

- Định kỳ hàng tháng vào ngày 18 (trường hợp ngày 18 trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì sẽ là ngày làm việc trước liền kề), có 1 chuyến xe khởi hành từ KIZUNA đến Tân An, khách hàng có thể đăng ký đi cùng đến các cơ quan quản lý nhà nước tại Tân An.

image image image