Cho thuê dịch vụ két sắt

1/ Mã dịch vụ: HC-12

2/ Mục đích: Cho thuê két sắt sử dụng trong ngắn hạn hoặc dài hạn 

Cho thuê dịch vụ két sắt
3/ Chi tiết:

Cho khách hàng thuê két sắt

Ghi chú: sử dụng trong ngắn hạn hoặc dài hạn theo yêu cầu của Khách hàng.