Công bố hợp quy (cho sản phẩm)

1/ Mã dịch vụ: PL-10

2/ Mục đích: Công bố hợp quy (cho sản phẩm)(Thủ tục cần thiết đối với các sản phẩm ngành F&B được phân phối tại Việt Nam))

Công bố hợp quy (cho sản phẩm)
3/ Chi tiết:

Công bố hợp quy (Cho sản phẩm)

'KIZUNA hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thủ tục thực hiện hợp quy sản phẩm, bao gồm 4 bước:

1. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hợp quy sản phẩm
2. Hướng dẫn chọn chỉ tiêu test mẫu theo các quy chuẩn tương ứng
3. Thực hiện test mẫu cho khách hàng hoặc hỗ trợ Khách hàng tự test
4. Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan quản lý tương ứng

Ghi chú:
1) Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
2) Thời gian test mẫu 10 ngày (nếu khách hàng giao cho KIZUNA thực hiện)