Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

1/ Mã dịch vụ: PL-07

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng xin giấy phép ATVSTP

Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
3/ Chi tiết:

[Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm]
(Thủ tục bắt buộc đối với ngành sản xuất thực phẩm)
Tư vấn và xin cấp giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cấp bởi Sở y tế, Sở Công thương, Sở NNPTNT