Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (Thủ tục bắt buộc đối với ngành sản xuất thực phẩm)

1/ Mã dịch vụ: PL-07

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (Thủ tục bắt buộc đối với ngành sản xuất thực phẩm)
3/ Chi tiết:

Tư vấn và xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cấp bởi Sở y tế, Sở Công thương, Sở NNPTNT