PHÁP LUẬT

12305/01/2015 07:00, TIN TỨC
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015
Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, từ 1/7, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng, nội dung con...
12301/20/2015 17:00, TIN TỨC
Miễn giảm Thuế tại Kizuna
Ưu đãi về thuế là chính sách được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất khi thực hiện hoạt động đầu tư...