Giấy phép kinh doanh thương mại

1/ Mã dịch vụ: PL-08

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng xin Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh thương mại
3/ Chi tiết:

Tư vấn và xin giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp (theo HS Code)