Giấy phép kinh doanh

1/ Mã dịch vụ: PL-08

2/ Mục đích: Hỗ trợ khách hàng xin Giấy phép kinh doanh (thương mại) theo mã HS cụ thể

Giấy phép kinh doanh
3/ Chi tiết:

Tư vấn và xin giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp (Bao gồm: quyền bán buôn, quyền xuất / nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác)