Tin tức - Sự kiện

Những điều kiện nào cần tuân thủ để mở xưởng sản xuất nước hoa

Những năm đầu thế kỷ 21, nước hoa được coi là mặt hàng xa xỉ dành cho số ít người có thu nhập khá giả. Ngày nay, nhu cầu sử dụng nước hoa của người Việt đã gia tăng rất mạnh và tạo ra cơ hội cho những nhà pha chế và kinh doanh mặt hàng. Đặc biệt, ở các khu công nghiệp lớn của Việt Nam, nhiều nhà máy sản xuất nước hoa ra đời, mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.Vậy đâu là những điều kiện doanh nghiệp cần tuân thủ khi mở xưởng sản xuất nước hoa ? 

1/ Được thành lập hợp pháp 

Một doanh nghiệp được gọi là đủ điều kiện mở xưởng sản xuất nước hoa thì yêu cầu đầu tiên là về tính chất pháp lý. Ở bước đầu tiên là doanh nghiệp đó phải làm các thủ tục thành lập và việc thành lập này phải đảm bảo tính hợp pháp. Để đảm bảo tính chất pháp lý và được công nhận pháp nhân, DN phải liên hệ các cơ quan cấp phép của Nhà nước để được hướng dẫn. Tất cả các doanh nghiệp đều được hỗ trợ tạo điều kiện để được hoàn thiện thủ tục này. Ở các khu công nghiệp lớn của Việt Nam, luôn có các đơn vị hỗ trợ tư vấn nhà đầu tư để đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp một cách hợp pháp, theo quy định pháp luật. Nước hoa là một ngành cơ bản, không phải là sản phẩm trong danh mục hạn chế, nên việc thành lập cũng không quá phức tạp. 

2/ Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nước hoa

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục về việc thành lập công ty, để đi vào sản xuất thì doanh nghiệp phải nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.Để được cấp Giấy chứng nhận này, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng 3 điều kiện dưới đây

a/ Về nhân sự

Nhân sự là điều kiện tiên quyết để vận hành doanh nghiệp. Vì vậy, để chứng minh được điều kiện sản xuất DN cần phải có một đội ngũ nhân sự đầy đủ. Lực lượng này phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực cần thiết đáp ứng với chức năng nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ngành sản xuất mỹ phẩm là một ngành đặc biệt, liên quan đến tiếp xúc trực tiếp của con người nên đội ngũ nhân sự phải có sức khỏe tốt và đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, trong cơ cấu vận hành phải có người phụ trách về sản xuất và chất lượng. Và những người đứng đầu các bộ phận này sẽ đảm nhiệm những trách nhiệm riêng biệt, đảm bảo hoàn thành công việc. 

b/ Điều kiện về cơ sở vật chất sản xuất nước hoa

Khi xác định xây dựng một doanh nghiệp, việc xác định địa điểm vận hành là yếu tố đầu tiên cho DN. Để hoạt động DN phải có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất.Trong đó, nhà xưởng xây dựng cho sản xuất cần được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và bảo trì phù hợp. Các hệ thống PCCC, chiếu sáng,nước thải, nước sinh hoạt, vệ sinh, xử lý nước thải, thông gió nhà xưởng đảm bảo lắp đặt theo đúng quy chuẩn. Tóm lại, hệ thống này phải phù hợp với loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Thông thường nếu thuê xưởng sản xuất nước hoacác khu công nghiệp lớn của Việt Nam, thì những điều kiện này luôn được đảm bảo. 

Ngoài ra, kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt phù hợp, tránh lẫn lộn. Trong thiết kế nhà xưởng phải có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

c/ Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn

Những năm đầu thế kỷ 21, nước hoa được coi là mặt hàng xa xỉ dành cho số ít. Nhưng nay, nhu cầu sử dụng nước hoa của người Việt đã gia tăng rất mạnh. Điều này tạo ra cơ hội cho những nhà pha chế và kinh doanh mặt hàng đặc biệt này. Nhiều nhà máy sản xuất nước hoa ra đời, mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vậy đâu là những điều kiện doanh nghiệp cần tuân thủ khi mở xưởng sản xuất nước hoa ? 

1/ Được thành lập hợp pháp 

Một doanh nghiệp được gọi là đủ điều kiện mở xưởng sản xuất nước hoa thì yêu cầu đầu tiên là về tính chất pháp lý. Ở bước đầu tiên là doanh nghiệp đó phải làm các thủ tục thành lập đảm bảo tính hợp pháp. Để được công nhận pháp nhân, DN phải liên hệ các cơ quan cấp phép của Nhà nước để được hướng dẫn. Tất cả các doanh nghiệp đều được hỗ trợ tạo điều kiện để được hoàn thiện thủ tục này.

các khu công nghiệp lớn của Việt Nam, luôn có các đơn vị hỗ trợ tư vấn. Việc này giúp cho việc thành lập doanh nghiệp một cách hợp pháp, theo quy định pháp luật. Nước hoa là một ngành cơ bản, không phải là sản phẩm trong danh mục hạn chế, nên việc thành lập cũng không quá phức tạp. 

2/ Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất nước hoa

Sau khi đã hoàn tất, doanh nghiệp phải nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Để được cấp Giấy chứng nhận này, doanh nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện dưới đây:

a/ Về nhân sự

Nhân sự là điều kiện tiên quyết để vận hành doanh nghiệp. Vì vậy, để chứng minh được điều kiện sản xuất DN cần phải có một đội ngũ nhân sự đầy đủ. Lực lượng này phải có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng đáp ứng nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ngành này liên quan đến tiếp xúc trực tiếp với hóa phẩm. Cho nên đội ngũ nhân sự phải có sức khỏe tốt và đủ khả năng thực hiện công việc. Không chỉ vậy, trong cơ cấu vận hành phải có người phụ trách về sản xuất và chất lượng. Và những người đứng đầu các bộ phận này sẽ đảm nhiệm những trách nhiệm riêng biệt, đảm bảo hoàn thành công việc. 

b/ Điều kiện về cơ sở vật chất sản xuất nước hoa

Khi xây dựng DN, việc xác định địa điểm vận hành là yếu tố đầu tiên cho DN. Để hoạt động DN phải có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất. Trong đó, nhà xưởng xây dựng cho sản xuất cần được thiết kế, xây dựng và bảo trì phù hợp. Các hệ thống PCCC, chiếu sáng, nước thải, thông gió nhà xưởng đảm bảo lắp đặt theo đúng quy chuẩn.

Tóm lại, hệ thống này phải phù hợp với loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Thông thường nếu thuê xưởng sản xuất nước hoa, những điều kiện này luôn được đảm bảo. 

Ngoài ra, kho bảo quản nguyên liệu đóng gói và thành phẩm phải có sự tách biệt, tránh lẫn lộn. Trong thiết kế nhà xưởng phải có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao. Khu vực dành riêng nguyên vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

c/ Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn

Kiểm tra chất lượng là khâu quan trọng trong sản xuất. Để bảo đảm rằng sản phẩm mỹ phẩm có chất lượng đồng nhất và phù hợp với mục đích sử dụng. Vì vậy, DN nhất thiết lập một hệ thống kiểm tra chất lượng để đảm bảo. Những sản phẩm phải bao gồm nguyên liệu với chất lượng và khối lượng xác định. Quá trình sản xuất trong điều kiện thích hợp theo đúng quy trình thao tác chuẩn.

Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. Nước dùng trong sản xuất phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. Trong hệ thống quản lý chất lượng của DN phải có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm. Ngoài ra phải có bộ phận kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vàovà thành phẩm. Và thiết lập được hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu để kiểm soát quy trình sản xuất.

Như vậy, việc đảm bảo các yêu cầu thành lập xưởng sản xuất nước hoa nói riêng là không quá phức tạp. Đặc biệt, nếu chọn lựa kinh doanh ở các khu công nghiệp lớn của Việt Nam, DN sẽ được hỗ trợ tối đa. Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho DN của bạn. 

Bài viết liên quan

04/18/2019, TIN TỨC
Hội thảo nhân sự cho...
Nhằm nâng cao nhận thức cho các quản lý cấp cao và cấp trung của các DN Nhật Bản tại Việt Nam về vấn đề Chiến...
04/18/2019, TIN TỨC
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, TIN TỨC
Team Building 2018 chung...
Trong tháng 9 vừa qua, Kizuna đã tổ chức hoạt động Team building chung cho các DN đang hoạt động tại Khu nhà xưởng...
02/28/2019, TIN TỨC
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, TIN TỨC
Giấy chứng nhận cơ...
Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và các Nghị định, Thông tư liên...
03/20/2019, TIN TỨC
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, TIN TỨC
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, TIN TỨC
Semitec Electronics Việt...
Vào ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “DN Long An hội nhập và phát...
09/15/2020, TIN TỨC
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, TIN TỨC
Giấy chứng nhận...
Đối với những DN nước ngoài lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam ắt hẳn không tránh khỏi những bỡ ngỡ với các...