PLAIGE VIETNAM - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ/ THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

14/02/2022 06:50, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 14/02/2022 — 31/03/2022

Mức lương: 15.000.000 —

Số lượng: 1


PLAIGE VIETNAM - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

01 NHÂN SỰ/ THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Mức lương :Lương căn bản ( 25ngày) trên 15,000,000VND
※ Tùy thuộc vào kinh nghiệm cùng với năng lực
※ Phụ cấp: 900,000VND(chuyên cần・đi lại・nhà ở)
※ Phụ cấp cơm: 500,000VND(1ngày 20,000VND)
 
CHI TIẾT THÔNG TIN QUA link BÊN DƯỚI 👇👇👇
 
LIÊN HỆ: MS NHUNG - 090 387 4917