[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ THUẬT VIÊN

19/02/2020 08:52, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 19/02/2020 — 31/03/2020

Số lượng: 2


[MAY MT - TUYỂN DỤNG]

02 NAM KỸ THUẬT VIÊN

THU NHẬP: Cạnh tranh (thỏa thuận khi phỏng vấn)

YÊU CẦU:
- Nam dưới 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Có kiến thức về ngành may mặc,điện công nghiệp.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan.

CÔNG VIỆC: Bảo trì bảo dưỡng máy may (điện, cơ).

LIÊN HỆ: A.TRỰC - 0272-3733601 (Ấn tiếp phím : 0)
NỘP HỒ SƠ TẠI: XƯỞNG C8-9, KIZUNA 01