CÔNG TY TNHH MTV YANASE - TUYỂN DỤNG: 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (THU NHẬP ~6.950.000 vnđ/Tháng)

19/01/2022 07:48, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 19/01/2022 — 28/02/2022

Mức lương: 6.950.000 —

Số lượng: 4