CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG: GIÁM SÁT IN CHUYỂN NHIỆT

28/06/2022 15:31, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 28/06/2022 — 30/07/2022


CÔNG TY TNHH MTV International

Trimmings & Labels (Việt Nam)

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT TEM NHÃN

TUYỂN DỤNG

GIÁM SÁT IN CHUYỂN NHIỆT

CÔNG VIỆC:
- Giám sát và quản lý nhân viên bộ phận
- Nhận và triển khai hoàn thành các đơn hàng trong ngày từ Giám sát SX/ Kế họach
- Tham khảo với Giám sát SX/ Trưởng BP QC để duyệt nhãn mẫu trước khi triển khai in sản lượng từng đơn hàng
- Đảm bảo nhãn được sản xuất chất lượng tốt, đúng thời hạn, đạt và vượt các chỉ tiêu về năng suất và sử dụng nguyên liệu
- Theo dõi tình trạng máy móc, dụng cụ, phụ tùng trong bộ phận. Đảm bảo máy móc, dụng cụ, phụ tùng được sử dụng, vệ sinh và bảo dưỡng đúng và đủ
- Phối hợp xử lý và hướng dẫn công nhân vận hành xử lý các sự cố máy móc, chất lượng kip thời
- Huấn luyện, hướng dẫn công nhân mới vận hành máy
- Chịu trách nhiệm sản xuất đơn hàng mẫu, pha màu mực mới, lưu mẫu màu và công thức pha màu
- Kiểm tra đảm bảo từng công nhân thực hiện đầy đủ công tác 5S cho máy và vị trí làm việc
 
CHẾ ĐỘ:
- Thu nhập: thỏa thuận

YÊU CẦU:
- Nam nữ trên 22 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại Học
- Nói và viết tiết anh giao tiếp
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (C Hương) - (SĐT) 0975633240 ; Email: hana.phan@itl-group.com.vn
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng … Kizuna (01)