Công ty TNHH Lead Giken Việt Nam - TUYỂN DỤNG: 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ

17/03/2021 01:48, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 17/03/2021 — 26/03/2021

Số lượng: 1


Công ty TNHH Lead Giken Việt Nam

TUYỂN DỤNG

01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ

 
LƯƠNG: 50.000VND/giờ => nếu có kinh nghiệm đứng máy phay 60.000VND/ giờ
 
CÔNG VIỆC:
- Gia công trên máy phay
- Thời gian làm việc: từ 17/03 - 26/03
 
YÊU CẦU: Nam/Nữ từ 18 - 30 tuổi
 
LIÊN HỆ:
CHỊ TUYỀN - 077.7779.570; EMAIL: mongtuyen110694@gmail.com
NỘP HỒ SƠ: Xưởng K3, Khu xưởng Kizuna 3