CÔNG TY TNHH KOBAYASHI-OHTA LABEL VN - TUYỂN DỤNG: ** 01 THỢ IN MÁY OFFSET ** 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

05/07/2023 14:02, Nhà đầu tư tuyển dụng