CÔNG TY TNHH FARM STORY - CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

13/12/2021 02:24, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 13/12/2021 — 31/01/2022

Mức lương: 6.000.000 —