CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 7 NAM – 3 NỮ SẢN XUẤT BÁNH

04/05/2022 08:11, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 04/05/2022 — 30/06/2022

Mức lương: 7.000.000 — 9.000.000

Số lượng: 10