CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 20 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

21/06/2022 11:09, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 21/06/2022 — 30/07/2022

Mức lương: 7.000.000 — 10.000.000

Số lượng: 20