CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH

18/02/2022 06:47, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 18/02/2022 — 31/03/2022

Mức lương: 6.000.000 — 8.000.000

Số lượng: 5


image image image