CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 03 NỮ SẢN XUẤT BÁNH

27/09/2022 16:11, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 27/09/2022 — 31/10/2022

Số lượng: 3