CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 7 NAM – 3 NỮ SẢN XUẤT BÁNH

04/04/2022 08:31, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 04/04/2022 — 31/05/2022

Mức lương: 6.000.000 — 8.000.000

Số lượng: 10