CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 10 NAM – 10 NỮ SẢN XUẤT BÁNH

13/05/2022 02:53, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 13/05/2022 — 30/06/2022

Số lượng: 20