CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES VIÊT NAM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT [TUYỂN DỤNG] 10 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG (thu nhập 8.5tr/tháng)

06/03/2023 15:48, Nhà đầu tư tuyển dụng


CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES VIÊT NAM

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT

[TUYỂN DỤNG]

10 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG (thu nhập 8.5tr/tháng)

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,500,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: Ms. Nhân - (SĐT) 0931 254 754; Email: nhan.luu@backerhtv.com
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01